Våra remissvar och yttrande, Independent Living Institute

2023

2021

2020

2019

2018

  • ILI och STIL:s remissvar om EU:s webbtillgänglighetsdirektiv (EU) 2016/2102, Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
  • ILI:s och Funktionsrätt Sverige remissvar om utkast till General comment nr 7.

2017

2016

  • Independent Living Institute har tillsammans med STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) lämnat in ett remissvar angående utredningen om förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567).

2014

2010 och tidigare