Integritetspolicy för Independent Living Institute

Detta dokument är Independent Living Institutes (ILI) integritetspolicy som beskriver hur vi arbetar med personuppgifter på våra webbplatser och i våra projekt.

Webbplatsen för ILI är: https://www.independentliving.org/ Vår målsättning är att utföra vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de regler för personuppgiftsskydd som dataskyddsförordningen, i fortsättningen GDPR, innehåller.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter enligt GDPR är formellt ILI, org.nr. 802017-5090.

ILI har en gemensam IT-infrastruktur där bara ansvarig personal för varje projekts verksamhet har tillgång till personuppgifter som vi behandlar. ILI vidtar kontinuerligt tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs när de ska bevaras eller att obehöriga personer kommer åt dem.

ILI Projekt och hemsidor

ILI driver flera projekt med tillhörande webbplatser som har egna rutiner för hanteringen av personuppgifter. Dessa är: 

Nyhetsbrev

utskick.assistanskoll.se kan du själv granska, uppdatera och radera dina personuppgifter lagade för Assistanskolls nyhetsbrev,  lagensomverktyg.se nyhetsbrev samt patips.se nyhetsbrev.

Vad inbäddat innehåll på hemsidan kan göra

Denna webbplats (independentliving.ord) har inbäddat innehåll och skript (exempelvis videoklipp från Youtube, uppläsningsknappen från ReadSpeaker, statistikkod från Google analytics). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookie-filer på din dator

Vår hemsida – och inbäddat innehåll – sparar ner cookie-filer på din dator. Cookie-filer (eller cookies) innehåller information om vad du gör på en hemsida och kan hämtas upp av hemsidan nästa gång du besöker den.

Behandling av anställdas personuppgifter

Behandlingen av anställdas personuppgifter finns beskrivet i denna document.

Dina rättigheter över dina data

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos ILI och ändamålen med behandlingen av personuppgifterna. Om du anser att de personuppgifter som ILI har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas eller raderas permanent. Om du har lämnat ett samtycke om personuppgiftsbehandling till ILI kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta projekten eller personuppgifter@independentliving.org. För att kunna hitta dina personuppgifter i våra databaser och vidta önskad åtgärd kan vi behöva ditt namn, telefonnummer och mailadress. Vi lämmna ut personuppgifter kopplat till ett visst mailadress enbart till mailadresset. 

Mer information

Har du frågor om hur ILI hanterar dina personuppgifter, vill rätta eller be oss radera dem kontaktar du personuppgifter@independentliving.org

Om du anser att vi inte uppfyller dina rättigheter enligt GDPR får du gärna kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.