”Fru Schledermann” (på svenska) - En film om rätten till ett själbestämt liv med personlig assistans

”Fru Schledermann” (på svenska)
- En film om rätten till ett själbestämt liv med personlig assistans.

www.independentliving.org/video

(Trailer 4 minuter och 30 sekunder)

Hela filmen (ca 40 min.):
YouTube:
Google Video

Independent Living Institute YouTube channel: youtube.com/user/ILIvideo

producerad för STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living
av Bo Öhlen och Bengt Rejhed 1995

Monika har ett funktionshinder och behöver assistans med allt - gå upp, klä på sig, hygien, äta, vara mormor och för fritiden. Hon bor ensam och har kommunal hemtjänst, men kan inte bestämma vilka som ska arbeta för henne. Jämnt kommer nya människor in i huset som hon måste lära upp.

Monika är desperat och vänder sig till STIL. STIL bildades av människor med assistansbehov för att kräva pengar istället för hemtjänst från kommunen för att själva anställa sina assistenter.

Monika vill återta kontrollen över sitt liv och se sig som arbetsledare istället för vårdobjekt men behöver först stöd från andra STIL medlemmar.