Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2009

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2009.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2009

Trots försämringar i våra ekonomiska villkor under året lyckades vi med att upprätthålla vår verksamhet och attrahera nya värdefulla medarbetare och praktikanter.

Pågående projekt

Assistanskoll började sitt tredje år med finansiering av Allmänna Arvsfonden för att hjälpa assistansberättigade, deras anhöriga och kommunala LSS-handläggare samt personliga assistenter att jämföra och välja anordnare av personlig assistans. Här hittar man information om tjänsternas innehåll, villkor och kostnader som inte framgår ur anordnarnas reklam som exempelvis lönenivåer och kollektivavtal. Fram till årsskiftet 2009/2010 hade över 150 assistansföretag och assistanskooperativ anslutit sig till Assistanskoll och presenterat sig. Assistanskolls nyhetsbrev som sköts av Kenneth Westberg kommer ut cirka en gång per månad och har skaffat sig en ledande position hos assistansanordnare och kommunala LSS-handläggare när det gäller bevakningen av assistansreformen och assistansmarknaden vilket bekräftas av många majl och hänvisningar i handikapptidskrifter och deras hemsidor. Nyhetsbrevet når ca 3 400 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 900 är LSS-handläggare. Brevet går till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansanvändare, deras anhöriga, och assistenter. Assistanskollhemsida hade 52 000 unika besökare under året

Handikappombudsmannens anmälningstjänst,möjliggör, inom nuvarande lagstiftnings begränsningar, vissa åtgärder från HO och Byggnadsnämnden mot diskriminerande verksamheter. Tjänsten arkiverar anmälningarna i en nationell databas som är dessutom åtkomlig via sökmotorer såsom Google. Tjänsten med delvis redan formulerad text som endast behöver väljas med ett kryss underlättar anmälningar och används för anmälningsaktioner runt om i landet som Marschen för tillgänglighet arrangerar. Hans Filipsson, Marschens initiativtagare, jobbar några timmar i veckan med ILI:s anmälningstjänst. Anmälningstjänsten används bland annat vid anmälningsaktioner som medlemmar i nätverket Marschen för tillgänglighet genomför under delar av året.

Accessible Vacation Home Exchange främjar utlandsvistelser på semester för personer med omfattande funktionshinder genom förmedling av byten av tillgängliga bostäder för semester. Tjänsten har fått ett nytt och attraktivt utseende med förbättrat funktionalitet.

ILI:s online full-text bibliotek är en av ILI:s viktigaste tjänster och erbjuder författare av exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter, handböcker och föredrag om Independent Living och besläktade ämnen som publicering, exponering och säker arkivering av sina arbeten på ett lättillgängligt och sökbart sätt. F n finns det nära 1 000 dokument, därav ca 200 svenska och ca 100 på andra språk, mest spanska, franska och tyska. Under 2009 fortsatte vår satsning att fasa in en ny teknisk platform för biblioteket, ett s k  Content Management System med namnet Drupal som ska förenkla inmatningen av nya dokument.  P g a vår sajts höga Google Page Rank på 7 får bibliotekets dokument en bra exponering. Biblioteket hade en publik på 114,000 unika besökare under 2009. 

 ILI:s hemsida fortsatte även under 2009 som första resultat vid en sökning på sökordet "independent living" i Google bland totalt ca 4,2 miljoner svar. Hemsidan hade sammanlagt omkring 500 000 unika besökare under 2009. Vi får många uppskattande kommentarer om vårt bibliotek och andra tjänster på hemsidan.

Nya projekt

 Sedan augusti  är ILI partner i Leonardo da Vinci partnership projekt STEPS (Stimulate entrepreneurship in the provision of social services for people with disabilities). Projektet är ett samarbete mellan projektkoordinator ADO Icarus, Belgien, Inima de Copil, Rumänien, Association Friends of the Home for Children, Bulgarien, Academy of Management, Polen och ILI. Projektet pågår i två år och finansieras av EU programmet för livslångt lärande. Projektet ska stimulera ett brett och paneuropeiskt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan partnerorganisationerna genom anordning av studiebesök i de gamla EU medlemsstaterna Sverige och Belgien. Därefter ska utbildningar i de tre östeuropeiska partnerländerna Bulgarien, Polen och Rumänien genomföras. Slutresultatet är en handbok med råd för bra socialt entreprenörskap. I oktober träffades partnerorganisationerna för ett kick-off möte i Hasselt, Belgien. Ett studiebesök i Sverige är planerat för februari 2010.

ILI är partner i projektet "Human Rights - Way to Democracy" (www.nordenability.info/en/) ett samarbete mellan fem nordiska icke-statliga organisationer för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar i Kaliningrad till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet. Övriga projektpartner är Apeirons i Lettland, Apparel i Kaliningrad, Old People Home and Service Pirkankoivu i Finland och Arhus Health Care College i Danmark. I mars träffades alla projektpartner i Riga, Lettland för ett kick-off möte. Första steget i projektet är att alla partner beskriver i en kort rapport situationen för människor med funktionshinder i respektive land med särskild hänsyn till den roll som icke-statliga organisationer har och till arbetet med implementeringen av FN-konventionen om funktionshindrade personers rättigheter. Därefter ska ett seminarium i Kaliningrad i början av 2010 anordnas för att ge stöd och idéer till ryska aktivister. Projektet finansieras av Nordiska Rådet och avslutas 2011. 

 Vi fick avslag på vår projektansökan till Allmänna Arvsfonden för ILI:s medverkan i projektet TA PLATS!  på Kulturhuset i Stockholm under våren 2010 och för uppbyggnaden av ett svenskt nätverk för tillgänglighet, utdelning av Utrota Apartheid i Sverige-priset m m 

Avslutat projekt

 Projektet Public Transportation Access (PT Access) avslutades i mars 2009. Projektet var ett samarbete i ett consortium med Department of Transport Sciences, University of Dresden samt JMP Consulting, Storbritannien under ledning av Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinnützige GmbH. Projektet gick ut på att kartlägga situationen när det gäller tillgånglig kollektivtrafik i 25 EU-länder, att analysera goda exempel på tillgängliga allmänna färdmedel och att visa sambanden mellan tillgänglighet i kollektivtrafik, utanförskap och deltagande på arbetsmarknaden. Projektet finansierades av EU i ramen av programmet The Sixth Framework, Scientific Support to Policies.

Genom projektet fick vi inblick i Sveriges och andra länders policys för tillgänglighet i allmänna färdmedel, uppföljningen och uppnådda graden av tillgänglighet.

Egna evenemang

Strax före Equality Summit under Sveriges Ordförandeskap i Europeiska Unionen, den 14-15 november, arrangerade ILI med finansiellt stöd av STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige ett tvådagars seminarium om personlig assistans och tillgänglighet. Ett dussintals representanter deltog från den europeiska Independent Living-rörelsen i Finland, Frankrike, Island, Irland, Norge, Slovenien och Sverige samt European Network on Independent Living, ENIL. Man grundade två europeiska nätverk för personlig assistans och tillgänglig kollektivtrafik med ILI som koordinatör.

Medverkan vid andras evenemang

Inbjudningar som föreläsare med kostnadstäckning som vi inte kunde följa

 • 10-12 december Istanbul, Turkiet vid 4th Disabled People Congress, Exhibition and Social Activities som stöds avTurkiets premierminister Erdogan.
 • 3 december Lissabon, Portugal som öppningstalare om Independent Living vid konferensen på internationella handikappdagen arrangerad av National Institute for the Rehabilitation (Ministry of Labour and Social Solidarity, Portugal)
 • 29 november Eotvos Lorand University, Budapest, Ungern till ett seminarium om Special Education och funktionshinderpolitik
 • 15 November Zagreb, Kroatien  på förmedling av Svenska Embassaden i Zagreb till möten med representanter för regeringen, politiker och tjänstemän om funktionshinderpolitik
 • 17-18  mars  Bryssel, Belgien vid konferens och mötet av End User Forum arrangerad av AGE- The European Older People's Platform inom projektet MEDIATE

Publikationer

 • Videointervju med Kalle Könkkölä, Tröskel från november 2008 publicerades i januari på ILI:s hemsida, YouTube och är nedladdbar på Pirate Bay.
 • Assistanskolls artiklar
  74 intervjuartiklar har skrivits för Assistanskoll under 2009 (Assistanskolls artiklar sorterade efter datum och nyckelord) Artiklarna är intervjuer med assistansberättigade, politiker, jurister, ansvariga på myndigheter och företrädare för intresse/ brukar/handikapporganisationer. Alla artiklar berör personlig assistans på något sätt, exempelvis, lagstiftning, lagförslag, myndighetsutövning, personliga berättelser med mera. 
 • Assistanskolls nyhetsbrev
  Under 2009 har Assistanskolls Nyhetsbrev kommit ut vid 13 tillfällen. I nyhetsbrevet sammanfattas de artiklar som skrivits på Assistanskoll. Det meddelas även vilka assistansanordnare som börjat delta i Assistanskoll eller som uppdaterat sina uppgifter. 
 • Övrig information på Assistanskoll
  Under 2009 har Assistanskoll även publicerat två guider för assistansberättigade dels Att välja assistansanordnare och dels Att vara egen arbetsgivare. En Faktabas med information som rör assistans har skapats med länkar till lagar, myndighetsinformation, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, mediareportage med mera.

Praktikanter

 • Maj  Anne Gersdorff, studerande vid Alice-Salomon-Hochschule.Berlin fick avbruta sitt praktikum hos oss p g a ett olycksfall. Anne är medlem i Berlin Zentrum für Selbstbestimmt Leben och behöver personlig assistans.
 • 23 februari - 26 juni Caroline Jaillet, studerande vid L'Institut D'Etudes Politiques de Grenoble (IEP) arbetade under sin tid som praktikant bl a med att skriva jämförande artiklar om svenska och franska lösningar för assistans och boende.

Intervjuer

16 september  Dr.Paul Durke, Storbritannien intervjuade Adolf Ratzka på video i samband med ENIL:s Strasbourg Freedom Drive

Erkännande

2 juni Adolf Ratzka hedrades med European Citizen Award från European Anti-Discrimination Council, London for sitt långa arbete för medborgerliga rättigheter och självbestämmande för personer med funktionsnedsättningar i Europa.

Studiebesök på ILI

 • 16 december  15 personer från Belarus, representanter från regeringen, parlamentet och privata organisationer, med medel från UNDP (United Nations Development Program) kom till ILI för att studera funktionshinderpolicy inom projektet ‘Assistance to Belarus in joining the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (PWD) and its implementation’
 • 10 december Juliska Van Hauwermeiren, Expertisecentrum Onafhankelijk Leven (Expertcentrum för ett Oberoende Liv), Gentbrugge, Belgien
 •  7 december  Professor Adrienne Asch, New York
 • 13 november David Egan, Irland konsult för den iriska regeringen som övervägar ny personlig assistans lagstiftning
 • 25 augusti Jean-Pierre Ringler, ordförande Vie Autonome France  som arbetar för att starta upp ett antal Centers for Independent Living i Frankrike
 • 24 augusti  Dr. Pam Thomas, University of Lancaster, activist och forskare om Disability Studies och boendefrågor
 • 18 augusti tyska delegationen 24 chefer för offentliga och quasi-offentliga tjänster och politiker från delstaten Rheinland-Pfalz under ledning av socialministern och funktionshinderombudsmannen
 • 17 augusti  Mrs. Dorrit T.M. Gruijters MA,  huvudsekreterare av den statliga Vård Kommissionen vid hälso- och socialministeriet för att samla exempel på lagstiftning och tillämpning inför Nederländernas reform av lagstiftning på detta område.
 • 23 juni 18 chefer och politiker för sociala tjänster i offentlig regi från Korea Association of Welfare Institutes for the Disabled Cooperation under lednng av Prof Jeong, Seoul, Korea
 • 18 juni  Andrew Hall, Chief Executive New Zealand Spinal Trust
 • 24 maj 25 studerande Berufsakademie Villingen-Schwenningen, Tyskland
 • 12 februari 38 studerande under ledning av Prof Horn Berufsakademie Villingen-Schwenningen, Tyskland  
 • 11 februari Gudmundur Magnusson, ordförande ÖBI Island (den isländska paraplyorganisationen) om personlig assistans policy and praxis

Övriga professionella kontakter

Som vanligt får vi många förfrågningar om information eller blir intervjuade per telefon/majl om frågor kring svenska förhållanden, lagstiftning och dess tillämpning

ILI medarbetare har under året varit

ILI:s personal

Susanne Berg, debattör, författare och välkänd profil inom rörelsen och Disability Studies som tidigare jobbat med projektet Radio Independent Living och Fashion Freaks delar sedan september verksamhetsledningen med Adolf Ratzka. Hon arbetar deltid.

Pär Blomkvist slutade arbeta för ILI i april.

Philip Dayfortsatte med att arbeta som databasprogrammerare på deltid med Assistanskoll, HO anmälningstjänst samt med underhåll av de olika kataloger på vår hemsidan över länkar, funktionshinderorganisationer i världen samt Study and Work katalogen. Han var även uthyrd till Stiftelsen Spinals där han tog fram teknikdelen för projektet Spinalistips.

Sebastian Ferrer tog delar av ILI:s ekonomiadministration

Hans Filipsson skötte och förbättrade Handikappombudsmannens anmälningstjänst på deltid.

Davy Gaeremynckbörjade i oktober att arbeta på deltid med administration

Miles Goldstick fortsatte på deltid som tekniskt ansvarig för webbsajten.

Petra Jonsson fortsattearbeta på deltid med administration och stora delar av ekonomi, var en av ILI:s firmatecknare och representerade organisationen vid ett antal evenemang utomlands.

Algren Morganfortsatte som administratör för projektet Assistanskoll där han sköter kontakterna med assistansanordnare och kommunala LSS-handläggare samt medverkar i vidareutvecklingen av enkätfrågorna.

Adolf Ratzka delar sedan september verksamhetsledningen med Susanne Berg. Han arbetar deltid.

Kenneth Westberg fortsatte som journalist på deltid för projektet Assistanskoll där han bl a sköter Assistanskolls nyhetsbrev, skriver nyhets- och fördjupningsartiklar om personlig assistans samt medverkar i vidareutvecklingen av enkätfrågorna.

Nicoletta Zoannos lämnade ILI vid årsskriftet för systerorganisationen STIL (Stiftarna för Independent Living i Sverige) där hon snabbt blev chef för föreningens kommunikationsavdelning.

Sponsorer

Vi tackar

 

Styrelsesammanträde

Styrelsen hade sitt årsmöte den 15 november 2009.

Styrelsen

 • Kalle Könkkölä 
 • Kapka Panayotova
 • Adolf Ratzka, ordf  
 • Bente Skansgård        

Tidigare rapporter

In English: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

ili Project: