Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2000

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2000.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Institutet för Independent Living -
2000 Års Verksamhetsberättelse

Innehåll

Institutets egna projekt
Medverkan vid andra organisationers projekt
Inbjudningar till evenemang som föredragshållare
Inbjudningar som föredragshållare vi inte hann med
Stipendier och andra befattningar
Övriga professionella kontakter
Studiebesök och överläggningar utomlands
Sponsor
Institutets personal
CIRRIE

Institutets egna projekt

Nya projekt

TAXI FÖR ALLA

 

I januari påbörjades projektet TAXI FÖR ALLA med finansiellt stöd från Kommunikationsforskningsberedningen och Stockholms Läns Färdtjänstnämnden. Projektet ska introducera rullstolstillgängliga bilar i reguljär taxitrafik och subventionering för personer med funktionshinder som använder dem. Målgruppen är personer som idag är hänvisade till färdtjänstbussar. Projektet är en led i Institutets arbete för att öka förutsättningarna för självbestämmandet i vardagen för människor med omfattande funktionshinder och utgör en naturlig följd till de s k STIL-projektet (Stockholmskooperativet för Independent Living). STIL omvandlade hemtjänst, en kommunal naturatjänst, i kontantstöd och blev förebilden till Lagen om Personlig Assistans (LASS). LASS ålägger försäkringskassan att betala kontanta medel till assistansbrukare med vilka de kan köpa assistanstjänster från valfri producent eller anställa sina assistenter själv.

Under förstudien samlas information om lämpliga bilar och utvecklas en organisatorisk lösning inkl subventioneringsmetod och betalningsrutiner. Dessutom förbereds avtal mellan alla parter som förberedelse till själva försöksprojektet som beräknas påbörjas i september 2001. Projektledare Bengt-Olof Johansson

Pågående projekt

AccessGuide

Arbetet fortsätter med Konsumentverkets stöd med främst programmering av den interaktiva databasen med sikte på att kunna testa konceptet på teatrar i Stockholm före sommaren 2001. Projektledare Adolf Ratzka

Avslutade projekt

Personal Assistance Network

Vårt 3-års projekt med medel från EU:s HORIZON-program, Allmänna Arvsfonden och SAMHALL avslutades i december. Projektet innebar att bygga upp ett full-text internet bibliotek om personlig assistans och besläktade ämnen och att ta fram interaktiva tjänster av intresse för assistans-brukare på Institutets websajt www.independentliving.org Biblioteket har över 1 200 dokument, 1 500 länkar till internet resurser och över 8000 besökare om veckan. Sajten har blivit en av de största på området i världen. För slutrapporten på svenska se www.independentliving.org Projektledare Adolf Ratzka

Inlämnade projektansökningar

Radio Independent Living

En ansökan har lämnats till Allmänna Arvsfonden för finansiering av ett 3-års projekt som ska resultera i en serie av internet radio program som kan avlyssnas när som helst med hjälp av "streaming audio" teknologi. Programmen ska informera om nya koncept, utvecklingstendenser, personer och projekt som är av intresse för människor med funktionshinder och deras arbete för samhällsförändringar. Projektledare Susanne Berg

Medverkan vid andra organisationers projekt

 

Pågående projekt

"Assistenzkampagne"

Huvudpartner är ISL e.V., paraplyorganisationen för den tyska Independent Living-rörelsen. Projektet ska öka allmänhetens medvetenhet om den betydelse som personlig assistans har för många människor med funktionshinder, deras anhöriga och samhället. Institutet kommer att bidra med planeringsstöd och föreläsningar.

Avslutade projekt

IMPULS 1999/2000

Huvudpartner Independent Living Vlaanderen, Belgien tillsammans med Per Saldo, Holland och Institutet för Independent Living med finansiellt stöd från EU Commission DG V inom sin budget för "åtgärder för att bekämpa socialt utanförskap". Projektets syfte var att dokumentera diskriminering av personer med funktionshinder genom bl a brist på personlig assistans och att främja kontantstödlösningar för personlig assistans för ökat själbestämmande.

Som del av Institutets medverkan bidrog vi med en rapport om diskriminering av personer med funktionshinder i Sverige, en delegation assistansbrukare till ett seminarium i Brügge, Belgien under 9 –11 maj och ett seminarium i Stockholm den 9 juli. Institutet representerades i Brügge av styrelseledamoten Bente Skansgård, Oslo. Projektets slutrapport (på flämiska) är på www.users.skynet.be/anahm.nvhvg/berichten19.htm

Social märkning ("social certification")

Huvudpartner IES Iniciativas y Estudios Sociales, A Coruña, Spanien tillsammans med NPL New Link Project Ltd., Nottingham, UK och Institutet för Independent Living med finansiellt stöd från EU Commission DG V inom sin budget för "åtgärder för att bekämpa socialt utanförskap". Projektets syfte var att utveckla och testa ett märkningsinstrument inkl handbok och träningsmanual för ett revisionsinstrument som mäter i vilken utsträckning privata eller offentliga verksamheter tar hänsyn till funktionshindrades intressen dels som kunder av verksamhetens produkter eller tjänster och dels som arbetstagare. Medvetenhet, kunskaper, policy instrument och det faktiska resultatet tas med i revisionen.

Som del av Institutets medverkan anlitades Maria Wallin, synskadad tillgänglighets-konsult, Lund som översatt handboken, tränade sig i dess användning, testade den med Helsingborgs bibliotek som testfall och framförde sina resultat och Institutets kommentarer om handboken och metoden inför ett seminarium i Madrid de 15 december som IES anordnade.

Inlämnade projektansökningar

En projektansökan "Missgynnade grupper & e-demokrati" lämnades in till IST-programmet, EU Commission DG XIII med det italienska inrikesministeriet som ledare för ett konsortium bestående av stora italienska, franska och tyska IT-företag samt Institutet för Independent Living. Projektets syfte är att ta fram organisatoriska lösningar som utnyttjar den senaste IT-teknologin som hjälp för personer med funktionshinder och andra missgynnade grupper för att delta i den demokratiska processen på ett mera effektivt sätt.

Inbjudningar till evenemang som föredragshållare

 

Nationell konferens "Arbetsgivarmodellen vid personlig assistans-tjänster", 6 april, Mainz, Tyskland arrangör Zentrum für Selbstbestimmt Leben Mainz, som del av Institutets medverkan inom vårt HORIZON-projekts transnationell partnerskap.

Institutet representerades av Terry Skehan and Susanne Berg.

Internationell konferens "Design for the 21th Century", 18 juni, föredrag inför plenum, Providence, RI arrangör Center for Adaptive Environment, Boston MA. Institutet representerades av Adolf Ratzka.

Internationell seminarium "Framtiden för självhjälpsgrupper" 29 augusti, arrangör Internationales Haus Sonnenberg, St. Andreasberg/Oberharz, Tyskland. Institutet representerades av Adolf Ratzka.

First International Conference "Disability Studies: A Global Perspective", October 17-18, Washington, DC, reactor, arrangör NIDRR, National Institute on Disability and Rehabilitation Research. Institutet representerades av Adolf Ratzka.

Internationell symposium om anti-diskriminering av personer med funktionshinder "From Principles to Practice", Washington, DC October 22 – 26, arrangör Disability Rights Education and Defense Fund (DREDF) med finansiellt stöd av United States Social Security Administration. Institutet representerades av Susanne Berg and Paul Lappalainen.

"Kollektivtrafiken och framtiden" 4 – 5 december, föredrag inför plenum, Stockholm, arrangör Institute for International Research. Institutet för Independent Living representerades av Susanne Berg.

Nationell konferens "Acesibilidade e autonomia", två plenum föredrag, 7 – 8 december, Lissabon arrangör Lissabon Stad, Roteln för Kultur och Socialpolitik. Institutet representerades av Adolf Ratzka.

Inbjudningar som föredragshållare vi inte hann med

Internationell konferens om av-institutionalisering, 14 – 16 april, arrangör Center for Independent Living Dublin.

 

Seminarium om Peer Counselling Training and Methodology Development, Madrid, Spain, 26 – 30 april, arrangör IES Iniciativas y Estudios Sociales, A Coruña, Spain i samarbete med ZSL Mainz, Tyskland med finansiellt stöd av EU Commissionen DG V.

"Fifth Annual International Disability Advocacy Conference Shared World V", May 1 – 4, Debrecen, Hungary, arrangör Disability Rights Advocates Hungary.

"First International Conference on Self-Determination and Individualized Funding: Funding, Freedom & Citizenship", 29 – 31 juli, Seattle, USA.

CCS Annual General Meeting, Christchurch, New Zeeland, 16 - 17 augusti arrangör CCS, Nya Zeelands största intresseförening som tillhandahåller tjänster och arbetar för systemförändringar för tillgänglighet och universal design.

Internationell konferens "People with disabilities organizing their own lives - ways towards self-determination in Europe", 11 – 13 oktober i samarbete med Hannover Mässan, arrangör Behindertenbeauftragter Niedersachsen, Tyskland.

Seminarium i anslutning till europeiska funktionshinderdagen 2000, 5 december, Lijubliana, Slovenia arrangör Slovenian Disability Forum Association.

Second Independent Living Summit, Honolulu, Hawaii 5 – 7 december, arrangör ILRU, Houston, Texas och Japanese Council for Independent Living, Tokyo.

Stipendier och andra befattningar

Institutets verksamhetsledare tilldelades ett CIRRIE Fellowship (Center for International Rehabilitation Research Information & Exchange med finansiellt stöd av NIDRR, National Institute on Disability and Rehabiltation Research), University of Buffalo, State University of New York vilket möjliggjorde hans besök, överläggningar och föredrag hos olika organisationer i New York och Boston området. Se bifogad reserapport.

 

Institutets verksamhetsledare deltog i referensgruppen för WHO:s nya funktionshinder definition ICDH-2.

Övriga professionella kontakter

Studiebesök och överläggningar hos Institutet

 

21 juni Dipl psych docent Petra Stephan, ISL Berlin om peer support-träning och metodik.

23 augusti Lars Trädgårdh, Professor i European History, Columbia University, New York.

4 maj redaktören för norska tidskriften för socialpolitik intervjuar verksamhetsledaren.

16 augusti Prof. Sonja Calais van Stokkom, Uppsala Universitet besöker Institutet i samband med sitt uppdrag att sammanställa svenska kommentarer om WHO:s nya funktionshinder definitionen ICDH-2.

Studiebesök och överläggningar utomlands

 

Cape Town, South Africa, 20 mars hos Filling the Gap, verksamhetsledare Fadilla Lagadien angående ett gemensamt pilotprojekt med personlig assistans i regionen.

New York, Boston och Rhode Island, 15 – 20 juni. Se bifogade reserapport.

Kassel, Tyskland, 7 – 8 juli hos Intressevertretung Selbstbestimmt Leben, ISL e.V. angående medverkan vid en europeisk kampanj för personlig assistans.

Washington, DC, 17 oktober med Professor Glen White, University of Kansas om gemensamma projektansökningar.

Washington, DC, 18 oktober med statssekreterare Ms. Judy Heumann, Office of Special Education and Rehabilitation Services.

Washington, DC, 19 oktober med tjänstemän hos National Institute on Disability and Rehabilitation Research om projektförslag.

Washington, DC, 19 oktober med Paul Silva, Verksamhetsledare Cooperative Association of States for Scholarships (CASS), Georgetown University, Washington, DC angående metodfrågor vid utlandsvistelser för studier och praktik för människor med funktionshinder.

Sponsor

 

Vi tackar Cable & Wireless Pi.se för webbhotell och besläktade tjänster för vår websajt.

Institutets personal

 

Institutet upplevde en hög personalomsättning under året.

I juni övergick webmaster Kristoffer Walmsley till en ny tjänst hos Journalistgruppen, ett arbete som motsvarar hans intressen på ett idealiskt sätt. Vi saknar honom mycket. Hans efterträdare var Max Ericsson som avgick efter 2 månader och Mowbray Jones some skulle ha arbetat under de 6 sista HORIZON-projekt månaderna men blev sjukskriven under 3 månader p g a ett svårt trafikolycksfall. Miles Goldstick tog över och lyckades inte enbart med att hålla websajten flytande utan även att genomföra djupgående strukturella förändringar som minskar sajtens personalkostnader.

Bengt-Olof Johansson, konsult till STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living i många år, med en lång och bred erfarenhet av arbete inom och med frivilligorganisationer tackade ja till positionen som projektledare för TAXI FÖR ALLA. Hans effektiva, ödmjuka och demokratiska ledarstil uppskattas av alla projektpartners.

Susanne Berg, medkämpare i styrelsen för Independent Living Sverige, med en bred erfarenhet av internationellt arbete genom sina uppdrag som bl a DHR:s internationella sekreterare är redo att börja som projektledare för Radio Independent Living. Vi ser fram emot detta samarbete.

Vår gamla väninna Terry Skehan, Institutets kapabla administratör har fått större ansvar med resulterande större arbetsbörda i sitt arbete vid Hjälpmedelsinstitutet. Vi är mycket tacksamma för att hon kunde stanna kvar hos oss tills HORIZON-projektet avslutades. Vi kommer att sakna henne djupt.

Malcolm Wald, Montreal, Kanada, bibliotekarie och expert på webbsökning, arbetade som konsult under HORIZON-projektets sista 6 månader främst med sammanställning av material för våra nyhetsbrev och några redaktionsuppgifter.

Adolf D Ratzka, Ph D
Verksamhetsledare
Mars 2001

CIRRIE

Center for International Rehabilitation Research Information & Exchange

 

Travel Report to CIRRIE
NAME: Adolf D Ratzka
ADDRESS: Petersens Väg 2, 12741 Stockholm-Skärholmen, Sweden
BUSINESS AFFILIATION: Independent Living Institute
HOSTING AGENCY: Center for Adaptive Environment,Boston
THE CONTACT PERSON: Elaine Ostroff
DATES OF TRAVEL: June 5 – June 20

Activities:
New York City June 6 – 8
Meetings with Concepts of Independence, Inc. New York City President, Mr. Ira Holland,
the Director Mr. Ed Litcher and Board members.

New York City June 9 participation in board meeting of Democrats for Section 504
Manhattan and meeting with Mr. Marvin Wasserman, Democrats for Section 504 and
Disabled in Action, Manhattan.

Boston, Mass June 12 – 13
Meetings with Ms Andrea Schein, State Council on Independent Living, Mass
Steve Spinetto, Director, Mayor’s Commission on People with Disabilities, Boston, Mass
Michael Muehe, Director, Commission for Persons with Disabilities, City of Cambridge,Mass
Andy Washburn, ADA Information Specialist , Adaptive Environments, Boston, Mass
Mary Margaret Moore, Execcutive director, Independent Living Center, Salem, Mass
Chris Palames, Independent Living Resources, Shutesbury, Mass
Matlyn D Starks, Vivienne Thomson Independent Living Center, Jamaica Plain, Mass
Laura Rauscher, Head, Disabled Student Services, Smith College, Mass

Providence, RI June 14-18
Participation in conference Design for the 21th Century
Participation in United Nations Seminar on Universal Design in Developing Economies
Meeting with Speed Davis, President’s Committee on Employment of People with Disabilities.

Key topic areas:

Personal Assistance

Personal assistance user cooperatives’ role in PAS delivery need of information to politicians and public about the cooperatives’ high quality of services and cost-efficiency for continued support and expansion of services. Information, training and support packages for personal assistance users sharing of resources in the area of information and training strategies for national policy on personal assistance.

Universal taxi schemes

Subsidy schemes for disabled riders
Financing issues of vehicle adaptation
Institutional constraints
Design solutions
Examples of good practice of functioning universal taxi operations in the US and Europe.

Universal design in developing economies

Opportunities for trainesships for younger disabled people abroad

Was this visit useful to you and your own research program?

Our Institute currently has two projects in the area of personal assistance and universal taxi schemes. The contacts, information and advice I received will benefit our work. Our Institute will continue the contact and share the results of our work.

I had the opportunity of joining the incipient network on Universal Design for Developing Economies which I hope will lead to further contacts and perhaps projects.

Have you planned future collaborative activities with your hosts?

Regarding personal assistance the Institute will utilize some of Concept’s training materials for its web publication series on personal assistance management manuals and will refer Swedish experts in user-run personal assistance services to Concepts for study visits. Perhaps we can arrange an exchange program. This might lead to a joint effort in working out a methodology forf measuring the impact of user-run personal assistance schemes on users’ lives, on their families and on society as a whole.

I had the opportunity of discussing a new project idea with representatives from NIDRR and the President’s Committee on Employment of People with Disabilities. The project would address the need of improving the opportunities of younger disabled people to participate in international traineeships at corporations and organizations abroad. I received valuable information on on-going US projects in this area and was encouraged to continue the contact with these agencies regarding the planned project.

CIRRIE
The Center for International Rehabilitation Research Information & Exchange
SUNY@Buffalo
Attn: Kathleen Pipitone
515 Kimball Tower
Buffalo, NY 14214-3079 USA

ili Project: