Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1999

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1999.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Institutet för Independent Living -
1999 Års Verksamhetsberättelse

Under hela 1999 fortsatte Institutet med arbetet med HORIZON projektet som finansieras av Europeiska Unionen, Allmänna Arvsfonden och SAMHALL. Projektet syftar på att bygga och hålla webbsajten Personlig Assistans Nätverket.

Januari

Institutets verksamhetsledare sammankallar ett möte i San José, Costa Rica för att undersöka förutsättningarna till ett pilotprojekt med tillgängliga mainstream taxibilar i San José tillsammans med Alvaro Mendieta, f d chef för Handikappenheten, presidentkansliet och representanter för stadens taxirörelse.

En japansk delegation under ledning av Prof. Hiroshi Katoda, Gaikun University kommer på studiebesök och Institutets verksamhetsledare håller ett fördrag om socialpolitik på handikappområdet.

April

Uppvaktningen av representanter för de politiska partierna i Stockholms Läns Lanstingets Färdtjänstnämnd för deras stöd för projektet TAXI FÖR ALLA. Projektet ska bestå av två delar, en förstudie och själva försöksprojektet. Projektet ska gå ut på att deltagarna skulle få en budget motsvarande deras nuvarande kostnad för färdtjänstbussresor för att kunna köpa taxiresor från vanliga taxiföretag som förväntas konkurrera för denna nya marknad med anpassade bilar som kan ta emot alla kunder inklusive människor som behöver sitta kvar i sina rullstolar.

Institutet representeras av sin verksamhetsledare i ett transnationellt partnerskapsmöte i Lissabon inom HORIZON-projektet.

Augusti

Institutets verksamhetsledare inbjuds till en 4 dagars globalt toppmöte om Independent Living i Washington, DC bl a för att leda ett plenum om personlig assistans.

Institutets verksamhetsledare inbjuds att inleda kongressen "The Inclusive Society" i Belo Horizonte, Brasilien som arrangeras av PUC Minas Gerais universitetet i Belo Horizonte.

Institutet gästar sina transnationella partners i HORIZON-projektet för ett tre-dagars möte som bl a består av gemensamma överläggningar kring projektet, ett antal föreläsningar om webbteknologins sociala användningar, personlig assistans i arbetslivet och kamratstöd.

Oktober

Europeiska Kommissionen DG V beslutar att inom programmet för förberedelser till åtgärder för bekämpningen av social uteslutning stödja IMPULS-projektet som genomförs av Independent Living Vlaanderen, Belgien, Per Saldo, Nederländerna och Institutet. Projektet ska beskriva och analysera diskrimineringen av personer med funktionshinder och främja kontantstöd för personliga assistanstjänster som motåtgärd.

December

Förlängning av nuvarande HORIZON-projektet beslutas av svenska EU-Programkontoret från ursprungligen 2000-06-30 till 2000-12-31.

Kontrakt undertecknas med Kommunikationsforskningsberedningen och Stockholms Läns Landstingets Färdtjänstnämnd för en förstudie som första del av Institutets projekt TAXI FÖR ALLA. Båda organisationer bidrar med SEK 500 000 var. Förstudien ska börja i januari 2000 och avslutas sommar 2001 när det föreslagna pilotprojektet ska börja, om förstudiens resultat är positiva och om ett politiskt beslut för pilotprojektet kommer till stånd.

Styrelsen för Independent Living Institute

Adolf Ratzka, Stockholm, Sverige
Philipp Mason, Hampshire, UK
Bente Skansgård, Oslo, Norge
Rolf Bergfors, Göteborg, Sverige

ili Project: