Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1997

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1997.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Institutet för Independent Living -
1997 Års Verksamhetsberättelse

Januari

Seminarium för personlig assistans för universitetsstuderande Department of Special Education, University of Costa Rica.

Arbetsterapeut Harriet Williams reser till Slovakien på uppdrag av Institutet inom Slovakien-projektet.

Februari

Adolf Ratzka reser till Slovakien inom Slovakien-projektet.

STIL stöder ENIL, European Network on Independent Living, med 25 000 SEK i kvartalet genom att betala ut medlen till Institutet som övertar funktionen av sekreterare i ENIL:s styrelse.

Allmänna Arvsfonden beslutar att stödja Institutets Internet projekt med 300 000 SEK som del av den nationella medfinansieringen. Nationell medfinansiering behövs för att kunna söka projektmedel från HORIZON-programmet som bekostas av European Social Fund inom EU.

Konsumentverket beslutar att stödja Institutets projektansökan "Access Guide" med 150 000 SEK.

Mars

Ansökan till HORIZON lämnas in.

Maj

Inbjuden av JAG att hålla föredrag om Independent Livings historia vid deras årsstämma.

Adolf Ratzka reser till Slovakien inom Slovakien-projektet.

Juli

Preliminärt godkännande av Institutets projektansökan till HORIZON.

Augusti

Studiebesök och överläggningar med delegation från ESCAP, FN-organet i Bangkok.

Oktober

Slovakiska Socialministeriet ger Institutet i uppdrag att genomföra en två-dagars internationell workshop i Bratislava i februari 1998 om personlig assistans och anpassade transportsystem.

Studiebesök av en delegation från Japan.

November

Avslutning av PHARE-projektet med slovakiska Socialministeriet.

Föredrag om socialpolitik vid seminarium som tidsskriften Socialpolitik och IRIS.gruppen höll i Göteborg.

December

Föredrag om socialpolitik vid seminarium som tisdskriften Socialpolitik och IRIS.gruppen höll i Stockholm

HORIZON-projektansökan godkänns av EU programkontoret. Projektet är på sammanlagt 3,2 milj SEK och löper i 2,5 år. Europeiska Socialfonden bidrar med 1,5 milj SEK, SAMHALL med 150 000 SEK, Allmänna Arvsfonden med 300 000 SEK. Bidrag i natura kommer att lämnas av AMU Vejbystrands och Institutet.

Styrelsen för Independent Living Institute

Adolf Ratzka, Stockholm, Sverige
Philipp Mason, Hampshire, UK
Bente Skansgård, Oslo, Norge
Rolf Bergfors, Göteborg, Sverige

 

ili Project: